CRIDA DE PROPOSTES: PÒSTERS

Hi ha dues possibilitats de participar en la jornada: en tant que assistent o en tant que assistent amb contribució – pòster. El certificat de la jornada reflectirà la modalitat triada per l’assistent.

La intenció del seminari és esdevenir un fòrum on les propostes teòriques establesquen un diàleg amb la realitat pràctica. Amb aquest objectiu, convidem a tots els participants que així ho desitgen a enviar propostes de PÒSTERS amb les següents temàtiques:

 • Metodologia AICLE dins l’aula
 • Avaluació: propostes innovadores
 • Adaptació curricular per a l’ensenyament AICLE
 • Creació de materials
 • Activitats amb TIC
 • Aprenents en contextos multilingües: intel·ligències múltiples.
 • Propostes en totes les llengües
 • D’altres relacionades amb la investigació en AICLE o la implementació d’experiències dins l’aula

ENVIAMENT DE PROPOSTES

Les propostes per a pòsters seran avaluades pel comité científic i s’atorgarà un premi per a cada temàtica. Es convidarà els autors dels quatre millors pòsters a publicar la contribució en el volum recopilatori de la jornada.

Les propostes consistiran en un resum (mínim 300 paraules, màxim 400, sense bibliografia) que explicarà el contingut de l’estudi per sotmetre a consideració. El resum ha d’incloure la següent informació: títol del pòster, nom i afiliació de l’autor (o els autors); breu introducció; objectius; metodologia (participants, materials, etc.); descripció de l’experiència o resultats de la investigació.

Les llengües oficials de la jornada són VALENCIÀ, CASTELLÀ i ANGLÉS. S’acceptaran propostes en qualsevulla d’aquestes llengües o d’altres, com el francés o l’alemany.

Les propostes de resums s’enviaran a CLILmultilingual@upv.es amb la referència de la línia temàtica a què es presenta.

Una vegada es notifique l’acceptació de la proposta, els autors hauran de dissenyar els pòsters segons les instruccions que es detallen més avall.

Pòsters

 • Els pòsters tindran una mida DIN A0 i orientació vertical.
  • Breu títol
  • Autoria i afiliació
  • Objectius generals i específics
  • Experiència
  • Resultats previstos i possibles utilitats

 

 • En l’elaboració dels pòsters es recomana:
  • No introduir excessiva informació.
  • Emprar esquemes, gràfics, figures, fotos, etc.
  • Utilitzar una mida de lletra relativament gran.
  • Usar colors per a diferenciar les partes i ressaltar allò més rellevant.

El participant haurà de portar el pòster imprés el dia de la jornada en el format especificat (A0-vertical).

 

 

PUBLICACIÓ

Es publicarà un volum recopilatori de la jornada, que inclourà les contribucions dels autors dels pòsters seleccionats i algunes invitacions a contribució a l’EDITORIAL UPV (link) amb ISBN i DOI.

A més, els continguts es difondran en el repositori institucional, la Llibreria UPV i Congressos UPV (OCS).