Elena Moltó és professora del Departament de Filologia Francesa i Italiana de la Facultat de Filologia, traducció i comunicació de la Universitat de València. De formació literària, centrada en la literatura medieval francesa i occitana, i en particular en la poesia i el relat cortés: Tristany i Isolda, Chrétien de Troyes, Trobadors i Trobers, Fabliaux…

Després d’una crisi professional, decideix redirigir els seus projectes d’ensenyament i aprenentatge a les TIC, i inicia un treball d’autoformació en aquest camp, per tal de crear activitats multimèdia en contextos significatius per als alumnes de francés que cursen estudis de “Llengües modernes i les seues literatures”.